trefpunt groen eindhoven
Duurzame mobiliteit
Trefpunt Groen Eindhoven

Trefpunt Groen Eindhoven zet zich – in nauwe samenwerking met groepen en betrokken inwoners – in voor een groen en gezond Eindhoven voor nu en in de verdere toekomst. Onze taak is het bundelen en coördineren van de inspraak op het gebied van groen, natuur, milieu en duurzaamheid (Beginspraak).

Wat we doen
Met beginspraak verbinden we de kennis uit het TGE netwerk concreet aan ruimtelijke projecten waarmee plannen inclusiever worden. Beginspraak is constructief van aard en gericht op een kwalitatieve verbetering op het gebied van natuur, groen, milieu en duurzaamheid. Het resultaat van de beginspraak wordt door Trefpunt Groen Eindhoven opgetekend in een formeel advies aan de initiatiefnemer en aan de gemeenteraad.

Organisatie
De stichting Trefpunt Groen Eindhoven is een netwerk van ca. 100 groepen en betrokken inwoners die hun kennis, kunde en tijd beschikbaar stellen om Eindhoven te begeleiden naar een leefbare stad, met specifieke aandacht voor groen. Denk aan groengroepen zoals het IVN en de Stichting Stadsnatuur of aan duurzaamheids groepen zoals de fietsersbond. De activiteiten van Trefpunt Groen Eindhoven worden gecoördineerd door twee professionele coördinatoren. De koers van TGE en het functioneren van de stichting staat onder verantwoordelijkheid van het 4-koppige bestuur van Trefpunt Groen Eindhoven.