technische universiteit eindhoven
Duurzame consumptie
Technische Universiteit Eindhoven

Op de TU/e Campus wordt duurzaamheid actief geïntegreerd en gecombineerd in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. De komende tien jaar ligt de focus binnen de bedrijfsvoering op vijf thema’s die aansluiten bij de kwaliteiten en cultuur van de TU/e-campus:
• Slimme en groene mobiliteit;
• Overvloedige, schone hernieuwbare energie;
• Circulair grondstofgebruik;
• De TU/e-campus als groene oase; en
• Het creëren van een levendige, vitale gemeenschap.

Organisatie
> 12.500 Studenten, > 3000 werknemers, verdeeld over vele faculteiten en diensten.