vredesburo eindhoven
Overig
Stichting Vredesburo Eindhoven

Informatie aandragen om te komen tot een wereld die rechtvaardig, duurzaam en vreedzaam is. Mensen laten zien dat : ‘het anders kan en moet’.

Wat we doen
Lessen op scholen verzorgen, informatiebijeenkomsten/manifestaties in de stad organiseren. Daarnaast websites, nieuwsbrieven gekoppeld aan een informatiewinkel op de Grote Berg 41.

Organisatie
Het Vredesburo bestaat uit 3 mensen die betaald worden via een regeling (2 mensen vanuit de status ‘beschermde werkplek’ en 1 coördinator).
We hebben ongeveer 15 vrijwilligers. We zijn een stichting met (uiteraard) een bestuur.

We hebben twee werkgroepen:
1. Aangaande de ontwikkelingen in Syrië
2. ‘New in Nederland’ een groep voor burgerschap en taal voor expats en vluchtelingen. Daarnaast hebben we jaarlijks 2 à 3 stagiaires. Besluiten worden in de medewerkersvergadering genomen.