milieudefensie eindhoven
Duurzame mobiliteit
Milieudefensie Eindhoven

We werken mee aan het opbouwen van een landelijke beweging die zich richt op een rechtvaardige klimaattransitie, op schone lucht met bijbehorende verkeersopvattingen, en op een goed voedselsysteem. Dit alles waar mogelijk met passende actie.

Wat we doen
Milieudefensie is een landelijk sterke organisatie en daarbinnen is de Eindhovense groep ook weer sterk. We werken mee met landelijke thema’s. Daarnaast pikken we lokale en regionale thema’s op en proberen daar een vorm aan te geven die zich leent voor actie en bewustwording.

Organisatie
Onze kerngroep is de facto een bestuur van 10 mensen. Op onze Eindhovense mailinglist staan ruim 90 personen in en rond Eindhoven. Bij landelijk staan vele honderden mensen op de lijst, afhankelijk van welke straal je om Eindhoven trekt.