jong-res
Klimaattransitie mogelijk maken
Jong RES Metropoolregio Eindhoven

Wat we doen
Jongeren informeren over de lokale energietransitie en hun mening vertegenwoordigen om zo hun toekomst te
Met activiteiten zoals serious games, wethouderscollegetour, jongerenpanels of jongerendebatten

Organisatie
We zijn een regionale afdeling (1 v/d 30 RES-regio’s) met een nationale organisatie. Regionaal werken we met een kernteam waaruit we activiteiten organiseren, netwerken en de mening van jongeren vertegenwoordigen, en landelijk is er een lerend netwerk, ondersteuning vanuit de Jonge Klimaat Beweging en de Klimaat en Energiekoepel.