aireas
Klimaattransitie mogelijk maken
AiREAS

Projectmatig stimuleren tot gezond, niet vervuilend leven, gezonde leefomgeving, gezondheid gestuurd beleid en gebiedsontwikkeling.

Wat we doen
Middels doel en project gericht multidisciplinaire clustering van partners rondom regionale prioriteiten omgevingskwaliteit. Monitoring van vooruitgang middels innovatief meetsysteem.
• AiREAS – luchtkwaliteit en gezondheid
• COS3I – sociale inclusie en gezondheid
• FRE2SH – stadslandbouw en participatie
• School of Talents & Wellness – participerend leren in Sustainocratie

Cocreatie is een stap verder dan alleen samenwerking. Samen creëren we een gezonde, klimaatneutrale stad.

Organisatie
2 centrale verbinders, zo’n 60 partners, variërend per project en uit alle sectoren, inclusief burgerparticipatie.